EMAIL: [email protected]
Sprawa Państwa Czekańskich przeciwko Spółdzielni 10 października
« dnia: Październik 08, 2016, 04:19:03 pm »


Apel głównie do mieszkańców Piotrkowskiej 235/241, ale każdy członek spółdzielni będzie mile widziany.
« Ostatnia zmiana: Marzec 04, 2017, 12:53:09 am wysłana przez adminator »
Odp: Sprawa Państwa Czekańskich przeciwko Spółdzielni 10 października
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 08, 2016, 10:05:02 pm »
Sprawa to toczy się już dość długo. W dużym skrócie:

Cytuj
Powództwo to opiera się na nieuprawnionej wieloletniej, bezczynności organów Spółdzielni wobec ICH prawidłowo złożonego, właściwie umotywowanego i uzasadnionego wniosku o przekształcenie prawa do lokalu wraz z przynależną do niego ułamkową nieruchomością gruntową, udziałami współwłasności nieruchomości wspólnej i przynależnymi do lokalu pomieszczeniami, w pełną własność poświadczoną wpisem notarialnym w Księdze Wieczystej. Wniosek ten złożono po raz pierwszy w sposób ważny, dnia 22.02.2002 roku za poświadczeniem wpisanym w rejestrze dokumentów SM. Pozywający żądają ponadto, unieważnienia podjętych w okresie 2002-2013, Uchwał organów SM, oraz zawartych w tamtym czasie Umów, które w oczywisty dla NICH sposób naruszają obowiązujące prawo, nie licząc się z ICH interesem prawnym Ale ta nie uzasadniona, nie waham się określić w świetle przytoczonych poniżej faktów, spekulacyjna bezczynność wobec wniosku, małżonków Czekańskich i także wobec wielu innych tożsamych wniosków, innych mieszkańców składanych w tym samym czasie, nie oznaczała bynajmniej bezczynności organów SM, w ogólnym sensie.

Więcej informacji na pod adresem:

https://piotrkowska235.wordpress.com/2015/03/02/wyjasnienie-sprawy-panstwa-czekanskich/