EMAIL: [email protected]

Marcin

*
Odp: Projekty uchwał na Walne 21 czerwca.
« Odpowiedź #60 dnia: Czerwiec 20, 2018, 05:52:41 pm »
Panie Stefanie, a w jaki sposób Pan się przyczynił przez wszystkie lata, że mamy to co mamy?
Czy robił Pan coś, aby nie było wyprowadzenia dziesiątek milionów od nas wszystkich Spółdzielców?
Proszę o konkrety.


Andrzej

*
Odp: Projekty uchwał na Walne 21 czerwca.
« Odpowiedź #61 dnia: Czerwiec 20, 2018, 08:10:34 pm »
Pytanie jest co wszyscy robili , bo część to lizała cztery litery królowi, za srebrniki a teraz ci sami ludzie krzyczą jak najgłośniej , a niektórzy to jeszcze marzą o powrocie starych czasów przedstawiciele im się marzą , koryto w spółdzielni się ucięło to jest wielki krzyk i kwik taka prawda

krys

*
Odp: Projekty uchwał na Walne 21 czerwca.
« Odpowiedź #62 dnia: Czerwiec 29, 2018, 01:13:12 pm »
To co piszesz człowieku to już prawie rynsztok . Współczuję .Walnij się w łeb.

Stefan

*
Odp: Projekty uchwał na Walne 21 czerwca.
« Odpowiedź #63 dnia: Czerwiec 29, 2018, 01:49:10 pm »
Prawdę ktoś napisał to wielkie oburzenie , a ludzie widzieli jak było

Helena

*
Odp: Projekty uchwał na Walne 21 czerwca.
« Odpowiedź #64 dnia: Czerwiec 29, 2018, 03:30:25 pm »
Dnia 27 czerwca 2017 r. w czasie trwania Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu stwierdziła: "... Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółdzielni i podjęła decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwał w sprawach:
1. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r., ..."

Walne Zgromadzenie uwierzyło i większością głosów zatwierdziło wszystkie sprawozdania i udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu.

Na oficjalnej stronie Internetowej SM ukazała się informacja:

"6 lipca 2017| AKTUALNOŚCI INNE, KOMUNIKATY ZARZĄDU
Poniżej zamieszczamy skan Raportu z przeglądu ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w upadłości układowej za okres od 1.10,2016 – 31.12.2016 r. wykonany zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej i Komisji GZM Rady Nadzorczej."

W treści Raportu czytamy:
"... b) Księgowość funkcjonuje na podstawie przyjętych przez jednostkę zasad zwanych "Polityką Rachunkowości" zatwierdzonych przez kierownika jednostki z mocą obowiązującą od dnia 16 stycznia 2009 r. Polityka uwzględnia charakter prowadzonej przez jednostkę działalności i jest stosowana w sposób ciągły."

Oznacza to, że do końca 2016 r. prowadzono rachunkowość zgodnie z wytycznymi p. Diducha - mieliśmy świadomość, że była ona niewłaściwa. Dalej czytamy: " Do polityki rachunkowości nie wprowadzono zmian wynikających ze stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości oraz nowelizacji uchwały o rachunkowości."

W dalszej części Raportu wymieniono jeszcze cztery nieprawidłowości. Raport kończy stwierdzenie: "Przedstawiając powyższe opracowanie wyrażamy przekonanie, iż usunięcie wskazanych nieprawidłowości spowoduje poprawę sposobu prowadzenia ewidencji księgowej."


Mamy już 21 czerwca 2018 r. - kolejne Walne Zgromadzenie. W materiałach na to Zgromadzenie znajdujemy Sprawozdanie z działalności RN i na str. 46 czytamy:  Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu stwierdziła: "... Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółdzielni i podjęła decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwał w sprawach:
1. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r., ..."

Tym razem dowiadujemy się, że nie ma żadnego dokumentu sporządzonego prze uprawnioną firmę oceniającego prawidłowość sprawozdania finansowego za rok 2017 r.

Walne Zgromadzenie nie przyjmuje i nie zatwierdza sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i nie udziela absolutorium członkom Zarządu.
Czy stało się coś dziwnego?
"I tu tkwi sedno problemu, ponieważ organ nadzoru sprawuje tylko iluzoryczną kontrolę nad organem zarządu. Takie działanie jest niezgodne nie tylko z ustawami spółdzielczymi, ale również Międzynarodowymi Standardami Badania (MSB), które przecież w Polsce obowiązują w postaci Krajowych Standardów Rewizji Finansowej (KSRF).

W § 3 MSB/KSRF 250 czytamy:
Kierownictwo oraz osoby sprawujące nadzór są odpowiedzialne za zapewnienie zgodności działalności jednostki z prawem i regulacjami, w tym za zapewnienie przestrzegania prawa i regulacji określających kwoty i ujawnienia wykazywane w sprawozdaniach finansowych jednostki."

A oto cytat w wypowiedzi p. Jana Śpiewaka (cały artykuł był był już polecany na tym forum):
„Powodem patologii w spółdzielniach mieszkaniowych jest to, że prokuratura i sądy nie zajmują się przekrętami prezesów. Zostawiają zwykłych mieszkańców samym sobie.”
I dalej:
„Zdecydowana większość spraw zgłaszanych przez obywateli do prokuratury (najczęściej zarzucają kierownictwu spółdzielni niegospodarność) jest umarzana. Śledczy jako powód wskazują to, że trudno obwiniać osoby pełniące funkcje kierownicze w spółdzielni za to, że realizowały one wytyczne walnego zgromadzenia spółdzielców. Często w postanowieniach o umorzeniu podkreśla się, że skoro rada nadzorcza ani walne nie dopatrzyły się uchybień, to należy uznać, że do niegospodarności nie doszło.

Pytam zatem: czy to, co stało się na pierwszej części tegorocznego Walnego jest próbą zniszczenia Spółdzielni?  Czy próbą uzmysłowienia Zarządowi, że muszą działać zgodnie z prawem?

Otton

*
Odp: Projekty uchwał na Walne 21 czerwca.
« Odpowiedź #65 dnia: Czerwiec 29, 2018, 04:12:54 pm »
Dajcie spółdzielcom rządzić, a sami się wykończą

Spóldzielca

*
Odp: Projekty uchwał na Walne 21 czerwca.
« Odpowiedź #66 dnia: Czerwiec 29, 2018, 06:01:44 pm »
Już wybrani nami rządzili   i do czego doszło.

Rozumiemy ,że bardzo trudno się przebić się przez meandry wiedzy  spółdzielczych finansów , ekonomi, przepisów  prawa ,ale podstawową wiedzę z zakresu specyfiki spółdzielczej tj.Statut ,Regulaminy ,Rada Nadzorcza, Zarząd to każdy  kupujący mieszkanie  w zasobach spółdzielni mieszkaniowej powinien poznać ,tak na własny użytek ,żeby nie wylądować w kartonie pod mostem .

Ariadna bardzo uważnie przeczytała Raport z badania bilansu za rok 2016 . W  tempie formuły pierwszej  przedstawiła nam  wiedzę spółdzielczych finansów opartą na konkretnym przykładzie roku 2016.

Czy dalej powinniśmy brnąć i ciągnąć błędy poprzedników .

JAK RADA NADZORCZA  MOGŁA NAM   SPÓŁDZIELCOM  ZAREKOMENDOWAĆ  ZATWIERDZENIE BILANSU SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2017 ,NIE ZNAJĄC WYNIKÓW  BADANIA .?????

KIM  SĄ  CI  WYBRANI  W ROKU 2015  PRZEDSTAWICIELE  SPÓŁDZIELCÓW DO  RN ??

DLACZEGO  CHCIELI  NAS  ZMANIPULOWAĆ?

CO TAK NAPRAWDĘ  ZAWIERA  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SM  ŚRÓDMIEŚCIE  SKORO NIE ZOSTAŁO ZBADANE  PRZEZ  BIEGŁEGO?Spółdzielca

*
Odp: Projekty uchwał na Walne 21 czerwca.
« Odpowiedź #67 dnia: Czerwiec 29, 2018, 09:27:48 pm »

Uwaga !

W moim wpisie z godz . 6:01  pomyłkowo wpisałem Ariadna zamiast Helena .Czytałem interesujący wpis Ariadny z dnia 3 stycznia 2018 r. i pomyliłem Panie ,za co je przepraszam .

Jestem pierwszy raz na tym forum ,więc  dobrze jest zapoznać się z  pozostałymi  wpisami . Zachęcam do przeczytania wpisu Ariadny z dnia 3 stycznia 2018 r.
Odp: Projekty uchwał na Walne 21 czerwca.
« Odpowiedź #68 dnia: Lipiec 01, 2018, 01:21:38 pm »
Link do wspomnianego wątku:
https://wolnesrodmiescie.pl/index.php?topic=163.0#forum

Temat wciąż pozostaje aktualny.

Stefan

*
Odp: Projekty uchwał na Walne 21 czerwca.
« Odpowiedź #69 dnia: Lipiec 02, 2018, 01:14:59 pm »
Może poczekajmy do oficjalnej opinii biegłych księgowych ? A później proponował bym dyskutować dalej

Elżbieta K.

*
Odp: Projekty uchwał na Walne 21 czerwca.
« Odpowiedź #70 dnia: Lipiec 02, 2018, 08:49:37 pm »
Sprawozdanie z badania bilansu miało być zakończone do dnia 30 kwietnia 2018 r. Umowę na badanie bilansu podpisano w lutym 2018 r. Aneks do umowy podpisano  w kwietniu 2018 i  oznaczono kolejny termin na 18 czerwca 2018 r. Pytanie brzmi : Dlaczego audytor nie wywiązał się z terminów ?

O czym tu dyskutować ? Może warto podyskutować z audytorem?  Od wielu lat manipulowano nami i w dalszym ciągu obecny zarząd  czyni  to samo.

Sienk.101

*
Odp: Projekty uchwał na Walne 21 czerwca.
« Odpowiedź #71 dnia: Lipiec 04, 2018, 11:34:34 pm »
O czym teraz dyskutować .Na Walnym opinii biegłych nie przedstawiono ,sprawozdanie finansowe nie zatwierdzone przez Walne, To ja się pytam co to  firma,która od lutego tego roku nie może  zakończyć badania bilansu spółdzielni ?