EMAIL: [email protected]
Walne w marcu/kwietniu 2017 - komunikat Spółdzielni
« dnia: Listopad 16, 2016, 06:20:52 pm »
Materiał w tej chwili nie dostępny na stronie spółdzielni.
Publikujemy zdjęcia:Odp: Walne w marcu/kwietniu 2017 - komunikat Spółdzielni
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 17, 2016, 01:00:23 am »
No zaiste wspaniałe wieści. W czerwcu obiecywano nam Walne w październiku 2016. Teraz okazuje się, że będzie pół roku później, dopiero w 2017 roku. A statutowy obowiązek zwołania Walnego raz do roku?

Z treści komunikatu można odnieść wrażenie, że nasz wspaniały Zarząd i Rada Nadzorcze bardzo chcą Walnego, ale nie mogą go zwołać. Biedni nie mają regulaminu! Trzeba go dopiero przygotować, bo przecież od czerwca wszyscy byli na wakacjach. Wiadomo prawnicy, konsultacje z mieszkańcami, to wszystko wymaga czasu. Tylko że do zwołania Walnego Zgromadzenia żaden regulamin nie jest potrzebny. Wszystko to świadoma manipulacja władz Spółdzielni!

Żadna ustawa ani nawet statut spółdzielni nie wymagają regulaminu do zwołania Walnego Zgromadzenia. Wprost przeciwnie zgodnie z §26 punkt 9. uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia należy do wyłącznych kompetencji samego Walnego Zgromadzenia. W ogóle nie jest możliwie uchwalenie tego regulaminu bez wcześniejszego zwołania Walnego Zgromadzenia!

Nie ma żadnych przeszkód do zwołania Walnego Zgromadzenia, oprócz oczywistej chęci Zarządu, Rady Nadzorczej i Nadzorcy Sądowego do podpisania Układu za naszymi plecami i postanowienia nas na przełomie marca i kwietnia przed faktem dokonanym. Spółdzielnia wkrótce podejmie decyzję, która zdecyduje o kolejnych 5 latach jej funkcjonowania bez jakiejkolwiek konsultacji z nami! Co więcej wygląda na to, że to co było w upadłości likwidacyjnej zostaje w upadłości likwidacyjnej. Rozliczenia kosztów eksploatacyjnych, ogrzewania czy wody? Na wszystko to Spółdzielnia spuszcza zasłonę milczenia.
 
Walne Zgromadzenie powinno się odbyć za wszelką cenę przed ustanowieniem Układu, tak aby Zarząd po raz pierwszy w historii Spółdzielni Śródmieście, starannie i uczciwie poinformował nas o jej sytuacji ekonomicznej. Przedstawił zaproponowane warunki układowe i przewidywane źródłach jego spłaty. I nie mówię tutaj o wymienianiu wybranych tabelek półgębkiem, ale szczegółowych i przejrzystych wyliczeniach i symulacjach.  Musimy wiedzieć co się dzieje z naszymi pieniędzmi. Musimy wiedzieć, kiedy opłaty eksploatacyjne zostaną obniżone do realnego poziomu i jaki procent funduszu remontowego zostanie przeznaczony na spłatę wierzytelności. Musimy też wiedzieć, kiedy w końcu Spółdzielnia ureguluje wszystkie prawne przeszkody stojące na drodze to wyodrębniania lokali. Dopiero w takiej sytuacji możemy świadomie i z pełną odpowiedzialnością zgodzić się lub nie na warunki układowe. Tylko w takiej sytuacji Zarząd może otrzymać od nas absolutorium i mandat na wykonywanie Układu. Każdy inny scenariusz to zamierzona kontynuacja polityku Diducha i w moich oczach całkowita utrata zaufania do organów Spółdzielni.

W ostatnim akapicie komunikatu Pani Grzybowska i Pan Leszczyński piszą o tym, że "nauczeni doświadczeniem powinni Państwo kontrolować władze SM". To ogromnie zaskakująca deklaracja, bo zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza robią wszystko, by tę kontrolę utrudnić i uniemożliwić. Czas pokaże, czy im się to uda.
Odp: Walne w marcu/kwietniu 2017 - komunikat Spółdzielni
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 17, 2016, 05:47:33 pm »
Data walnego to kpina
Złodziej, choć byś mu dał milion – kraść NIE przestanie.

Wadza?

*
Odp: Walne w marcu/kwietniu 2017 - komunikat Spółdzielni
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 17, 2016, 10:38:51 pm »
Zdziwienie budzi motanina obecnego zarządu i RN.
Po odejściu poprzedniego złego D'ducha wydawało się, że nowy, otwarty duch zstąpił do okaleczonej SM "Śródmieście". Trudno było uwierzyć w opinie, że nowe jest jak stare.
Wprowadzenie walnego zamiast ZPCz jest dobrym krokiem. Zupełnie niezrozumiałe jest odwlekanie walnego na wiosnę 2017 roku! To nie musi być doroczne sprawozdawcze WZ! Wystarczy kilka palących punktów do porządku:
1.Uchwalenie regulaminu WZ . Jeśli zarząd nie potrafi szybko opracować sensownego projektu, to walne obraduje wprost według zapisów ustawowych!!!
2. Informacja (rzetelna) o aktualnej sytuacji spółdzielni w istotnych aspektach jej funkcjonowania, zatem o procedurach i konsekwencjach upadłości układowej, upadłości likwidacyjnej oraz o likwidacji SM wola większości członków. W tym także o faktycznej liczbie lokali w poszczególnych nieruchomościach w rozbiciu na tytuły prawne (lokatorskie, własnościowe, odrębna własność, inne - wraz z tytułami prawnymi do działek)
3. Podjęcie uchwały WZ o sposobie rozwiązania problemu głównego z punktu 2. Najlepiej z ponad 50 % quorum. To da zarządowi podstawę do konkretnych działań w imieniu spółdzielni, zgodnie z wolą spółdzielców.
JUŻ TERAZ REZERWOWANIE SOBIE PRZEZ ZARZĄD I RN WYŁĄCZNOŚCI W DECYZJI O UKŁADZIE PRZED WALNYM OZNACZA NIESTETY ZARZĄDZANIE W STYLU ZŁEGO WW DUCHA.
4. Punkt otwarty na projekty uchwał i wnioski członkowskie - według zgłoszonych.

Przedsięwzięcie wymaga rzetelnych  UPRZEDZAJĄCYCH informacji do członków i mieszkańców. Bez kunktatorstwa, opóźniania, przemilczeń, zaskoczeń.
Trzeba uczynić wszystko co możliwe, aby na to walne przyszło jak najwięcej członków. Dobrze poinformowanych merytorycznie!

Na koniec kamyk: ZARZĄD I RN TO NIE ŻADNA WŁADZA, A ORGANY SPÓŁDZIELNI!!!
CZAS NAJWYŻSZY ODEJŚĆ OD TEGO WŁADCZEGO NAZEWNICTWA, A ZWŁASZCZA I OD PRAKTYKOWANIA "WADZY" typu Alternatywy 4.

Życzę finału korzystnego dla OGÓŁU SPÓŁDZIELCÓW I MIESZKAŃCÓW.
Jak się nie uda, to faktycznie zaorać.Anton

*
  • *
  • 23
    • Zobacz profil
Odp: Walne w marcu/kwietniu 2017 - komunikat Spółdzielni
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 18, 2016, 01:37:14 pm »
Dobrz Wadza piszesz, ale mnie sie zdaje ze nasze wladze trzymaja sie starej gomulkowskiej zasady: Wladzy raz zdobytej nie oddamy nigdy!