EMAIL: [email protected]

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Borowiecki

Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 15
46
W Łodzi Diduch wciąż czeka na akt oskarżenia.
Dobra zmiano, czekamy na Ciebie ...

47
Najnowsze Wątki / Odp: Rozliczenie ciepła za rok 2017 i inne lata!
« dnia: Kwiecień 08, 2018, 10:12:09 am »
Cytuj
Tak szczegółowych rozliczeń jak u nas z tylu kartek to chyba w żadnej spółdzielni  w łodzi nie ma
Chyba Pan sobie żartuje, albo raczej świadomie wprowadza w błąd.

Rozliczenie ciepła w naszej Spółdzielni składa się z 2 kartek. Jedna dotyczy ogrzewania, a druga wody. Jeśli u Pana jest więcej kartek to widać jest Pan szczególnie przez Spółdzielnię traktowany.

Nie objętość jest tutaj najważniejsza, a zawartość merytoryczna. Osobiście w życiu nie widziałem bardziej lakonicznego i pozbawionego podstawowych informacji rozliczenia. Proszę spojrzeć na przykładowe rozliczenie poniżej:Podejrzewam, że co roku setki członków naszej Spółdzielni zastanawia się, co to w ogóle jest za dokument. Jedyne co się w nim zgadza to powierzchnia lokalu. Brak jakichkolwiek informacji o sposobie wyliczenia "kosztu budynku". Mamy po prostu wierzyć pracownikom działu księgowości na słowo. Jeśli jest Pan w posiadaniu rozliczenia ciepła innej łódzkiej Spółdzielni, na którym zawarte jest mniej informacji niż u nas (trudno mi sobie takie wyobrazić), proszę je umieścić na Forum, chętnie się z nim zapoznany.

Tak jak napisałem powyżej dział księgowości posiada bardziej szczegółowe rozliczenia ciepła (przykład poniżej), ale nie wysyła ich członkom, żeby od nadmiaru informacji nie rozbolały nas głowy, albo może żeby ktoś nieopatrznie nie dopatrzył się nieprawidłowości.


48
Najnowsze Wątki / Rozliczenie ciepła za rok 2017 i inne lata!
« dnia: Marzec 30, 2018, 02:31:46 pm »
W ostatnim czasie można było odnaleźć w skrzynkach zapowiadane rozliczenie ciepła za rok 2017.

Jak wynika z komunikatu Zarządu z dnia 27.03.2018 rozliczenie to jest jeszcze mniej przejrzyste niż w poprzednich latach, ponieważ zawiera w sobie:
  • rozliczenia ciepła z ubiegłego roku (2017)
  • rozliczenie nierozliczonych kosztów ciepła z lat ubiegłych (jakich konkretnie?)

Konia z rzędem temu kto wie jakie koszty składają się na nierozliczone koszty z lat ubiegłych.

Wartość kosztów z lat ubiegłych odnaleźć można w materiałach na Walne w tabeli kosztów i przychodów z podziałem na nieruchomości ze strony 36. Oto interesujące nas wartości:

NieruchomośćNierozliczne koszty/przychody
CO z lat ubiegłych
Wynik na koniec 2017
Piłsudskiego 7163 650,05plus
Piotrkowska 235/24148 774,25plus
Piotrkowska 183/18746 276,37plus
Piotrkowska 103/10528 862,90plus
Wólczańska 155-1 641,45minus
Piotrkowska 182-5 826,12plus
Wólczańska 126-18 930,95minus
Wigury 15-49 766,17minus
Piotrkowska 175a/177-50 925,16plus
Sienkiewicza 101/109-75 143,83minus
Piotrkowska 204/210-138 532,42minus


Jak widać w większości przypadków nieruchomości, które posiadały na koniec 2016 nie rozliczone koszy ciepła z lat ubiegłych również obecnie są zobowiązane do dopłat. Jednak nie zawsze tak jest. Piotrkowska 175A/177 mimo dużego zadłużenia po uwzględnieniu roku 2017 wyszła na plus. Identyczne niemal było zadłużenie Wigury 15, ale ta nieruchomość mimo że prawie dwukrotnie większa, zakończyła rok 2017 dopłatą.

Szkoda że dla zaciemnienia sytuacji połączono rozliczenia, zamiast przedstawić je osobno.
Szkoda też że nie otrzymujemy szczegółowego rozliczenia zużycia ciepła, takiego jak na przykład załączono do uchwały 406/XXV/2017 z dn. 17 X 2017.

Na koniec należy też zadać bardzo ważne pytanie.
Jak takie swobodne rozliczanie wybranych kosztów ma się do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?

Cytuj
Art. 6. 1. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej
nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3, a
przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1–2 i 4, zwiększa odpowiednio
przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku
następnym.

49
Najnowsze Wątki / Setki nowych członków w SM Śródmieście!
« dnia: Marzec 18, 2018, 08:28:33 pm »
Choć sprawa jest utrzymywana w tajemnicy wiadomo, że Spółdzielnia Śródmieście od co najmniej kilku tygodni intensywnie nadaje członkostwo nowym osobom. Każdy kto posiada tytuł prawny do lokalu, otrzymuje członkostwo bez składania wniosku i opłacania wpisowego. Co więcej Spółdzielnia nie informuje członków o nabytym prawie. Większość nie wie nawet, że otrzymała członkostwo!

Przyczyny
Proces ten jest wynikiem respektowania przez Spółdzielnie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 20 lipca 2017, która weszła w życie 9 września 2017.

Kto otrzymał członkostwo?
Automatycznie członkiem Spółdzielni została osoba:
1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”;

Członkostwo dla małżeństw
Ustawa dopuszcza członkostwo małżeństw, jeśli prawo do lokalu przysługuje obojgu małżonkom. Podobno w Rejestrze Członków dość dużo jest przypadków ustanowienia członkostwa dla jednego z małżonków właśnie z tego powodu.

Co z właścicielami wyodrębnionych lokali?
Właściciele lokali, którzy posiadali członkostwo zachowują je.

Ci natomiast którzy go nie posiadali, nie otrzymują go automatycznie, ale mogą się o nie ubiegać poprzez złożenie deklaracji członkowskiej. Nie ma już obowiązku wpłacania wpisowego. Spółdzielnia nie może odmówić właścicielowi lokalu członkowstwa.

Wielu właścicieli
Jeśli lokal posiada kilku właścicieli, jeden z nich powinien zgłosić chęć uzyskania członkostwa. Jeśli będzie więcej niż 1 chętny sąd w postępowaniu nie procesowym musi zdecydować komu przysługuje członkostwo. Jeśli nie dokona tego w ciągu 12 miesięcy, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Właściciele mogą do czasu wybrać spośród jednego pełnomocnika, któremu będą przysługiwać uprawnienia człona.

Skąd o tym wiadomo?
Ustawa nie nakłada na Spółdzielnie obowiązku informowania nowych członków o tym, że nadano im członkostwo.
Jednemu z członków Spółdzielni udało się uzyskać dostęp do Rejestru Członków Spółdzielni i to właśnie dzięki niemu wiemy o tym procederze. Niedowiarków zachęcam do osobistego sprawdzenia rejestru. Prawo spółdzielcze zapewnia każdemu członkowi dostęp do Rejestru Członków spółdzielni.

Dlaczego dopiero teraz?
Trudno powiedzieć dlaczego Spółdzielnia przypomniała sobie o tym pół roku po nowelizacji ustawy. Z pewnością istotne jest tu zbliżające się Walne Zgromadzanie. Być może w Spółdzielni powstał prosty plan, aby przed Walnym dopisać nowych członków w całej Spółdzielni, a poinformować o członkostwie tylko osoby życzliwe Zarządowi i Radzie Nadzorczej. Możliwe również, że płacimy co miesiąc grube pieniądze bandzie nieudaczników i półgłówków.

Co robić? Jak żyć?
Jeśli posiadamy spółdzielcze prawo własności w zasadzie nie trzeba nic robić. Wystarczy poinformować o zmianach sąsiadów i przyjść na najbliższe Walne.

Jeśli nie jesteśmy pewni członkostwa, na przykład z powodu stosunku małżeństwa, warto skontaktować się z Działem Członkowskim Spółdzielni i wyjaśnić sprawę.

Jeśli natomiast jesteśmy właścicielami wyodrębnionego lokalu bez członkostwa, warto jak najszybciej złożyć deklarację członkowską, aby zdążyć z formalnościami przed Walnym.

50
Najnowsze Wątki / Sprawozdanie Rady Nadzorczej z lutego 2018
« dnia: Marzec 12, 2018, 06:50:29 pm »
7 marca ukazało się kolejne comiesięczne sprawozdanie Rady Nadzorczej. To miłe, że chociaż przed wyborami Rada poczuwa się zobowiązana do informowania nas o swojej pracy.

http://srodmiescie.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/Informacja-RN-luty-2018.pdf

Większość spraw poruszana już była na Forum. Zabrakło jedynie wątku o audycie sprawozdań finansowych, ale proszę nie robić sobie żadnych nadziei z tym związanych. Wykona go przecież firma posiadająca doświadczenie w usłużnej współpracy ze spółdzielniami.

Chciałem jedynie zwrócić uwagę na znamienny szczegół. Z komunikatu wynika że "z inicjatywy RN prezes SM przedstawił dane o realizacji układu oraz spłaty wierzycieli hipotecznych". Oznacza to że po 3 latach zarządzania naszym majątkiem i pobierania sowitego wynagrodzenia prezesowi Leszczyńskiemu potrzeba inicjatywy Rady Nadzorczej!, aby łaskawie raczył poinformować nas, właścicieli Spółdzielni, o sprawach elementarnych. Całe szczęście, że Jego Eminencja słucha się jeszcze zalecań Rady, bo inaczej motłoch skazany był by jedynie na domysły. Z drugiej strony trudno by prezes Leszczyński działał inaczej. Przecież na ostatnim Walnym większość mieszkańców gremialnie poparła ten sposób zarządzania i komunikowania się. Dostajemy dokładnie to na co zasługujemy.

51
Najnowsze Wątki / Odp: Tajny Konkurs na Wiceprezesa Ogłoszony!
« dnia: Marzec 07, 2018, 02:22:26 pm »
Zabawne. Dokładnie takie samo pytanie nasunęło mi się odnośnie Pana.

52
Najnowsze Wątki / Odp: Jest Plan Remontowy na 2018
« dnia: Marzec 05, 2018, 08:06:22 pm »
Tutaj też widać wyraźnie zbliżające się wybory od Rady Nadzorczej.

W najmniejszych nieruchomościach wydatkuje się cały Fundusz Remontowy. Większe, które mają olbrzymie środki mogą co najwyżej liczyć na instalacje przeciwpożarową albo nie duże inwestycje. W zadłużonych budynkach nie prowadzi się żadnych inwestycji, ale tylko jeśli są to nie wielkie budynki i nie mają swoich członków w Radzie Nadzorczej.

53
Najnowsze Wątki / Jest Plan Remontowy na 2018
« dnia: Luty 27, 2018, 02:56:44 pm »
Choć oficjalny komunikat nie ukazał się jeszcze na stronie Spółdzielni, opublikowana została uchwała Rady Nadzorcze wraz z Planem Remontowym.

Bardzo mnie cieszy, że w końcu doczekaliśmy się Planu zawierającego szacowany koszt inwestycji. Widać też, że wydatki w nieruchomościach zadłużonych na funduszu remontowym są pewnym stopniu ograniczone (najdotkliwiej na Piotrkowskiej 175A/177).

Niestety w rok 2018 wciąż brak poważnych remontów takich jak wymiana wind, czy docieplanie elewacji, nawet w nieruchomościach, które posiadają bardzo wysokie nadwyżki na Funduszu Remontowym. Z drugiej strony jest to zrozumiałe, przecież nie spłaciliśmy jeszcze zadłużenia Spółdzielni ...

http://srodmiescie.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/09/Prace-remontowe-2018-SM-%C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bcie-za%C5%82%C4%85cznik-do-Uchwa%C5%82y-434-XXV-2018.pdf

EDIT: docieplenia elewacji jednak są! w dwóch najmniejszych nieruchomościach i oczywiście tylko od ulicy.

54
Najnowsze Wątki / "Dobra" zmiana Regulaminu Udostępniania Dokumentów
« dnia: Luty 26, 2018, 08:44:51 pm »
Nie tylko nasza Rada Nadzorcza wzięła się ostatnio do pracy. W ubiegłym tygodniu Zarząd zmienił w Spółdzielni zasady udostępniania Dokumentów. Zmieniono tylko jeden szczegół. Do tej pory wnioski realizowano w ciągu 10 dni roboczych. Teraz wydłużono ten okres do 30 dni kalendarzowych!

Skąd ta zmiana? To z pewnością kolejny element konsekwentnie realizowanej przez prezesa Leszczyńskiego polityki transparentności Spółdzielni. Oczywiście mogłoby być tak, że nagle setki członków Spółdzielni zalały sekretariat tysiącami wniosków, z którymi 58 etatowych pracowników, 3 członów Zarządu i 10 członków Rada Nadzorczej sobie w żaden sposób nie może poradzić. W takiej sytuacji wydłużenie terminu byłoby całkowicie zrozumiałe. To mogłoby mieć jednak miejsce jedynie w alternatywnej rzeczywistości, w której mieszkańcy interesują się swoim prywatnym majątkiem i patrzą Zarządowi na ręce. W naszym przypadku natomiast obstawiam, że postanowiono zagrać na nosie garstce zaangażowanych mieszkańców i jeszcze bardziej utrudnić im dostęp do i tak wąskiego zakresu dokumentów. Pytanie, co na to nasza nadzwyczaj aktywna Rada Nadzorcza?

55
Najnowsze Wątki / Styczniowy sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej
« dnia: Luty 22, 2018, 11:26:03 pm »
Jeśli ktoś tego jeszcze nie wie śpieszę wyjaśnić, że w styczniu rozpoczął się dla nas rok wyborczy. I nie mam na myśli wyborów samorządowych, ale nasze własne, spółdzielcze wybory do Rady Nadzorczej. Z tego powodu członkowie Rady Nadzorczej przypomnieli sobie o nas, szeregowych członkach spółdzielni i po dwóch latach przerwy przygotowali kolejne sprawozdanie ze swojej pracy (poprzednie opublikowano na stronie Spółdzielni 28 stycznia 2016).

Czym zatem zajmowała się Rada Nadzorcza w styczniu 2018?

Rozstrzygnęła konkursu na wiceprezesa. Ile było pracy przy ustawianiu tego konkursu, pisaliśmy tutaj.

Wyraziła zgodę na zamianę działki Spółdzielni przy ulicy Wigury na działkę pod Piotrkowska 204/210. Trzy lata zajęło Zarządowi zajęcie się tą sprawą, ale podobno blokował to Syndyk.

Zauważyła, że użytkownicy pomieszczeń gospodarczych płacą mocno zaniżoną stawkę na fundusz remontowy (50 gr za metr)  i ją wyrównała. Brawo! Lepiej późno niż wcale, ale rodzi się pytanie, ile przez 3 lata straciliśmy pieniędzy przez to niedopatrzeniu Rady, Zarządu i Działu Księgowości?

Wyksięgowano z bilansu Spółdzielni przeterminowane należności. Jest to jak najbardziej słuszne. Po co zakłamywać bilans, skoro nie ma szans na odzyskanie tych pieniędzy. Trzeba jednak zauważyć, że wierzytelności sprzed ogłoszeniem upadłości przeterminowały się po 3 latach, a więc gdzieś w połowie 2017. Czemu wyksięgowuje się je dopiero po zmianie rodzaju upadłości i uprawomocnieniu się układu? Chyba nie po to, aby móc przedstawić wierzycielom i sądowi zawyżony bilans, prawda?

Uchwalono Regulamin Zarządu Spółdzielni. Można go znaleźć tutaj. Decyzję uważam za bardzo dobrą. Popieram każdą nawet najsłabszą forma ograniczenia wszechwładzy Zarządu. Ponownie jednak decyzja ta zapada niesamowicie późno. Czemu dopiero po blisko 3 latach pojawiła się potrzeba uregulowania pracy Zarządu formalnym Regulaminem i na jakich zasadach działał on do tej pory?

Na koniec, znając już w pewnym stopniu zakres prac Rady Nadzorczej w styczniu 2017 i mając na uwadze zbliżające się wybory, trzeba sobie zadać bardzo ważne pytanie: czy chcemy przez kolejne 3 lata Rady Nadzorczej, która za rozwiązywanie problemów Spółdzielni i rzetelne informowanie mieszkańców bierze się dopiero przed wyborami?

56
Najnowsze Wątki / Odp: Zadłużenie czynszowe nieruchomości
« dnia: Luty 15, 2018, 07:40:57 pm »
Ponieważ Syndyk i Zarząd zawsze chętnie dzielą się informacjami o zadłużeniu mieszkańców, możemy porównać jak kształtowało się ono na przestrzeni ostatnich 4 lat.

NieruchomośćZadłużenie 2014Zadłużenie 2015Zadłużenie 2016Zadłużenie 2017
Piłsudskiego 7  646 995,83  zł  293 791,23  zł 689 039,00  676 357,78  zł
Sienkiewicza 101/109  156 468,95  zł  104 135,01  zł 329 725,25  301 800,63  zł
Piotrkowska 182  713 594,44  zł  321 684,73  zł 674 270,90  666 388,53  zł
Wólczańska 155  32 739,07  zł  19 676,77  zł 30 224,68  25 923,42  zł
Piotrkowska 183/187  115 917,04  zł  28 554,14  zł 71 459,65  77 746,03  zł
Piotrkowska 175a/177  44 330,29  zł  28 817,77  zł 38 556,07  86 301,07  zł
Wigury 15  62 559,68  zł  50 182,60  zł 108 159,05  126 201,63  zł
Piotrkowska 204/210  497 121,16  zł  264 226,02  zł 380 153,32  265 440,44  zł
Piotrkowska 235/241  117 158,58  zł  94 166,25  zł 105 172,25  82 052,03  zł
Piotrkowska 103/105  30 275,87  zł  29 873,55  zł 2 810,26+10 987,53 zł
Wólczańska 126  -    zł  3 275,99  zł 4 535,19  1 273,43  zł
Razem  2 417 160,91  zł  1 238 384,06  zł 2 434 105,62  2 297 224,03  zł

Jak widać w 2015 udało się Syndykowi ograniczyć zaległości aż o połowę. Niestety w kolejnym rok zadłużenie powróciło do poprzedniego poziomu, który utrzymuje się do dziś Rodzi się pytanie: czy na pewno pracownicy Spółdzielni wystarczająco intensywnie przykładają się do egzekucji wierzytelności?

57
Najnowsze Wątki / Odp: Zadłużenie czynszowe nieruchomości
« dnia: Luty 15, 2018, 06:39:40 pm »
Poprawione :)
Brawa dla mieszkańców Piotrkowskiej 103/105.
Z drugiej strony nie wiem czy podawanie nadpłat w takim zestawieniu ma sens. Co prawda w jakiś sposób nadpłaty chwilowo kompensują zaległości czynszowe, ale przecież prędzej czy później ktoś się o nie upomni.

58
Najnowsze Wątki / Zadłużenie czynszowe nieruchomości
« dnia: Luty 15, 2018, 12:46:08 pm »
Wczoraj na stronie Spółdzielni pojawiły się zestawienia zadłużenia czynszowego poszczególnych nieruchomości.

http://srodmiescie.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/02/PR4285020180214143930.pdf

NieruchomośćLokaleZadłużenieŚrednie zadłużenie przypadające na lokal
Piłsudskiego 7324  676 357,78  zł  2 087,52  zł
Sienkiewicza 101/109282  301 800,63  zł  1 070,22  zł
Piotrkowska 182647  666 388,53  zł  1 029,97  zł
Wólczańska 15525  25 923,42  zł  1 036,94  zł
Piotrkowska 183/18778  77 746,03  zł  996,74  zł
Piotrkowska 175a/17791  86 301,07  zł  948,36  zł
Wigury 15188  126 201,63  zł  671,29  zł
Piotrkowska 204/210473  265 440,44  zł  561,18  zł
Piotrkowska 235/241174  82 052,03  zł  471,56  zł
Wólczańska 12617  1 273,43  zł  74,91  zł
Piotrkowska 103/10549  +10 987,53  zł (Nadpłata)   +224,24  zł (Nadpłata)
Razem2331 2 297 224,03 zł 985,51 zł

Jak widać na koniec 2017 mieszkańcy byli winni Spółdzielni blisko 2,5 mln złotych. Liczę że dużą część tych pieniędzy uda się odzyskać i przeznaczyć na spłatę Układu.

59
Najnowsze Wątki / Odp: rozliczenie mediów
« dnia: Luty 14, 2018, 01:04:34 pm »
Nie minęły dwa dni, a już uzupełniono na stronie Spółdzielni braki w zakładce Władze Spółdzielni. Brawo! Czy to Pana sprawka, Panie Łukaszu?

Skoro już uzupełniamy braki na stronie to proponuje dodać Plan Remontowy za rok 2017. Przecież wszyscy chętnie się dowiemy jakie inwestycje udało się wykonać. No i prosiłbym o treść niektórych brakujących na stronie Uchwał Rady Nadzorczej.

Czekamy!

60
Najnowsze Wątki / Odp: rozliczenie mediów
« dnia: Luty 12, 2018, 05:06:23 pm »
No prędkość działania naszej Spółdzielni jest naprawdę zawrotna.

Na informacje o wyborze wiceprezes Banasiak czekaliśmy 29 dni.
Chyba przez cały ten czas pełni już nową funkcję.
Nie wiadomo bo w zakładce Władze Spółdzielni dotąd nie ma jej wymienionej.
 
Na informacje o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż Garażu czekaliśmy jeszcze dłużej, 59 dni.

W tym kontekście obietnica rozliczenia kosztów z całego roku już do końca marca uznać należy za wyraz niezłomnej postawy nowej wiceprezes. Mogła by przecież w ogóle nie rozliczyć tych kosztów tak jak to było w 2015.


A propozycja rozliczeń kwartalnych bardzo dobra.
Nie trzeba by wtedy czekać rok i 3 miesiące na zwrot nadpłat, a ewentualna niedopłata była by znacznie niższa.

Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 15