EMAIL: [email protected]

admin

*
Przypadkiem zrobiło się w tym wątku małe zamieszanie, mam nadzieje że wszystko jest ok.
« Ostatnia zmiana: Marzec 11, 2017, 03:52:26 pm wysłana przez adminator »
Proponowane zmiany regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 11, 2017, 01:50:02 pm »
Proponuję zgromadzić w tym wątku wszystkie zmiany jakie chcielibyśmy nanieść na Regulaminy Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

Tradycyjnie zachęcam do dyskusji nad każdą z nich szczególnie że nie zostało nam wiele czasu (termin upływa 15 marca).

Jeśli uznają Państwo którąś z zawartych tu propozycji za wartą poparcia proszę o przesłania jej na adres Rady Nadzorczej ([email protected]) i Zarządu ([email protected]) jako własnej. Zwiększy to z pewnością jej szanse na uwzględnienie przez łaskawie nam panujące władze.
« Ostatnia zmiana: Marzec 15, 2017, 04:31:05 pm wysłana przez Borowiecki »
Odp: Proponowane zmiany regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 11, 2017, 02:14:15 pm »
Poniżej 3 zmiany, które osobiście uważam za szczególnie ważne i nie kolidujące ze Statutem.


Zmiana I Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Największą słabością Walnego Zgromadzenia jest sposób prowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej.  Jest on obecnie tak skonstruowany, abyśmy posiadali jak najmniej informacji na temat kandydatów. W formalnej prezentacji, którą przeprowadzi Komisja Mandatowo-Wyborcza brak jakichkolwiek informacji na temat programu kandydata. Bez fizycznej obecności kandydatów na każdej części Walnego i możliwości zadawania im pytań będziemy wybierać członka Rady Nadzorczej z listy losowych nazwisk.

Obecność kandydatów na wszystkich częściach walnego ma również istotne znaczenie dla kontroli prawidłowości wyborów. Nikt nie będzie bardziej wyczulony na nieprawidłowości podczas liczenia głosów i prowadzenia obrad niż sami kandydaci.

Stąd proponuje następujące zmiany:

§11 punkt 5 zmienić na:
"5) przeprowadzenie prezentacji kandydatów w trybie § 17 ust. 8 regulaminu, z uwzględnieniem § 17 ust. 10. regulaminu"

W §17 ustęp 8 rozszerzyć o punkty 7 i 8 o treści:
"7) jego indywidualnej oceny dotychczasowej działalności Spółdzielni,
8 ) celów jakie wyznaczy sobie jako nowy członek Rady Nadzorczej.
"
 
W §17 dodać ustępy 9 i 10 o treści:
"9. Wszyscy kandydaci do Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia. Kandydaci posiadają prawo głosowania jedynie na tej części, do której normalnie przynależą jako członkowie spółdzielni.
10. Jeśli kandydat do Rady Nadzorczej uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu może samodzielnie przeprowadzić swoją prezentację, a Przewodniczący zobowiązany jest przed głosowaniem umożliwić uczestnikom Walnego Zgromadzenia zadawanie mu pytań i dyskusję.
"


Zmiana I Regulaminu Rady Nadzorczej

Podczas konstruowania Regulaminu naszej Rady Nadzorczej podjęto bardzo ciekawą decyzję. Mianowicie Regulamin zawęża uprawienia członków Rady Nadzorczej, które zapisane są w statucie Spółdzielni.

Oto brzmienie §41 ust. 2 aktualnego statutu:
"Rada Nadzorcza i każdy z jej członków może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni."

A to §10 Regulaminu Rady Nadzorczej:
"W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, jego członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni."

Teksty podobne, ale dziwnym zbiegiem okoliczności zniknęły słowa: " i każdy z jej członków". Co ta sprytna zmiana powoduje? Aktualne brzmienie Regulaminu sprawia, że Rada Nadzorcza działania kontrole może podejmować jedynie wspólnie, kolegialnie. Jeśli w Radzie większość uzyskaj skorumpowani sługusi prezesa pojedynczy uczciwy członek nie będzie w stanie podjąć żadnych działań. Jest to zabieg często stosowany w nieuczciwych Spółdzielniach i trzeba tu jasno powiedzieć: osoby odpowiadające za treść Regulaminu świadomie i z premedytacją ograniczyły w nim statutowe uprawnienia członków Rady Nadzorczej. Osoby te działają z pewnością nie bezinteresownie wbrew interesowi członków spółdzielni i powinny zostać jak najszybciej odsunięte od zajmowanych w Spółdzielni stanowisk.

Moja propozycja to zachowanie w Regulaminie dokładnej treści statutu spółdzielni:

§10 regulaminu powinien brzmieć:
"W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza i każdy z jej członków może żądać od Zarządu, jego członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni."


Zmiana II Regulaminu Rady Nadzorczej

Obecnie z puntu widzenia członka spółdzielni wszystkie głosowania Rady Nadzorczej są tajne. Ponieważ po posiedzeniu Rady znamy jedynie sumaryczny stosunek głosów za i przeciw, nie wiemy jak głosowali poszczególni członkowie Rady. Bez tego jakakolwiek realna kontrola pracy poszczególnych członków Rady Nadzorczej nie jest możliwa. Wszystkie głosowania Rady Nadzorczej muszą być jawne. Obecne zapisy to wymarzona okazja do uchwalania sprzecznych z obowiązującym prawem i statutem uchwał. Wyobraźmy sobie, jak kuriozalne byłby prace parlamentu, gdyby stosowano tam tak nieprzejrzyste mechanizmy pracy, jak w proponowanym regulaminie.

Proszę też pamiętać że głosowanie jawne uniemożliwia jakiekolwiek manipulowanie przy liczeniu głosów.

Nie bardzo też rozumiem, po co Radzie Nadzorczej tajne wybory członków Zarządu (§16 ust. 2). W Spółdzielni to Rada jest organem nadrzędnym nad Zarządem. Jeśli członkowie Rady Nadzorczej obawiają się Prezesa i jego zastępców najlepiej niech od razu podadzą się do dymisji, bo nie potrzebnie zajmują miejsce kogoś, kto będzie posiadał cywilną odwagę nadzorować pracę Zarządu.

Aby zapewnić przejrzystość głosowań Rady proponuję następujące zmiany:

W §16 ustępy 2,3 i 4  wykreślić, a ustęp 1 zmienić na:
"1. Wszystkie uchwały Rady Nadzorczej, bez wyjątku podejmowane są w głosowaniu jawnym."
 
§17 ustęp 2 punkt 5 zmienić na:
"5) pełny tekst podjętych uchwał i wyniki głosowania dotyczące tych uchwał wraz z informacją jak głosowali poszczególni członkowie Rady Nadzorczej,"

Elżbieta Kempińska

*
Odp: Proponowane zmiany regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 12, 2017, 12:45:00 am »
Par.20 ustęp 2

Powinien otrzymać brzmienie

W przypadku nieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu ,Przewodniczący zarządza głosowanie tajne o odwołanie członka Zarządu.
Należy wykreślić słowa "jeżeli zostanie złożony wniosek" . Nieudzielenie absolutorium członkowi Zarządu, powinno być tożsame  z odwołaniem członka Zarządu ,aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości i sporów.

Prośba do wszystkich ,którzy będą zgłaszać swoje propozycje do Regulaminu...........proszę uwzględnijcie ten punkt w swoich propozycjach. Jeżeli tego punktu nie będzie w Regulaminie to pozostaną nam sądy. Ten  organ ,który prawidłowo zarządza naszą własnością ,nie musi się niczego obawiać,otrzyma absolutorium.

>>>Edytowane przez admina na prośbę autora
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2017, 12:43:12 pm wysłana przez adminator »
Odp: Proponowane zmiany regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 15, 2017, 04:24:14 pm »
Dziś upływa termin konsultacji zmian regulaminów. Na wypadek gdyby ktoś przegapił wątek tutaj, zmiany należy przesłać równierz na adres [email protected]. Niestety email [email protected] zwraca błędy i nawet sekretariat Spółdzielni nie wie, czy jest on poprawny ...