EMAIL: [email protected]
Jak słusznie zwróciła uwagę Kristina w Shoutboksie, od ponad miesiąca mamy nową, tajną strukturę organizacyjną w Spółdzielni. Została ona powołana na wniosek Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej numer 338/XXV/2016.

Z treścią uchwały można zapoznać się pod tym adresem:http://srodmiescie.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/09/PR4285020170124120408.pdf

Niestety brak załącznika, który opisuje rzeczoną strukturę. W tej sprawie mam mieszane uczucia. Z jednej strony doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że my członkowie spółdzielni w oczach Zarządu i Rady Nadzorczej jesteśmy stadem bezrozumnych owiec, które należy dokładnie strzyc dopóki jest okazja, a od dodatkowej wiedzy może nas co najwyżej rozboleć głowa. Z drugiej strony nie opublikowanie załącznika do uchwały stanowi jawne pogwałcenie art. 8^1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

"Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni"

Tu należy jednak zwrócić uwagę, iż nasza spółdzielnia ma bardzo długą tradycję ignorowania przepisów prawa z błogosławieństwem prokuratury i sądów, więc w zasadzie trudno oczekiwać w tej sprawie jakichś wyjątków.
Odp: Nowa tajna struktura organizacyjna Spółdzielni Śródmieście
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 10, 2017, 07:38:13 pm »
Nowa Struktura Spółdzielni odtajniona!

Minęło zaledwie kilka dni od czasu, gdy zwróciliśmy na Forum uwagę na brak załącznika, a Spółdzielnia już uzupełniła uchwałę o załącznik!

Potwierdza to nasze wcześniejsze przypuszczenia o tym, że Spółdzielnia czyta Wolne Śródmieście!

Chyba najciekawszą informacją płynącą z nowej struktury jest fakt, iż Zarząd zatrudnia specjalistę do spraw sprzedaży nieruchomości. Być może ktoś zna personalia tej osoby? Wśród byłych członków Zarządu i Rady Nadzorczej dość łatwo wskazać kilka osób z wysokimi kwalifikacjami do "upłynniania nieruchomości", ale raczej nie chcielibyśmy ich powrotu do Spółdzielni.

Poniżej rozjaśniony diagram struktury:
I link do oryginalnego skanu załącznika na stronie Spółdzielni:
http://srodmiescie.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/09/Sktruktura-organizacyjna-SM%C5%9A.pdf