EMAIL: [email protected]
Wyprzedaż nieruchomości coraz bliżej, są regulaminy przetargów
« dnia: Październik 27, 2017, 08:57:29 pm »
Dziś na stronie Spółdzielni pojawiły się 2 nowe regulaminy:

Regulamin postępowania przetargowego
http://srodmiescie.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/09/Uchwa%C5%82a-404XXV2017-z-dn.-17-X-2017.pdf

Regulamin sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
http://srodmiescie.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/09/Uchwa%C5%82a-405XXV2017-z-dn.-17-X-2017.pdf

Najważniejsze postanowienia to:
 • Użytkownicy lokali będą mieli okazje kupić użytkowane nieruchomości bez przetargu, po ustalonej przez biegłego cenie rynkowej
 • Pozostałe nieruchomości sprzedawane mają być w przetargach.
 • Cena wywoławcza uzależniona będzie od wyceny rzeczoznawcy.
 • Informacje o przetargach mają być zamieszczone w prasie, w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Ogólnie koncepcja sprzedaży nieruchomości poprzez przetarg jest słuszna i była na Walnym forsowana przez członków Spółdzielni. Szkoda że niektóre zapisy Regulaminów są co najmniej niefortunne.

Przede wszystkim uczciwy regulamin uniemożliwiał by udział w przetargach pracownikom Spółdzielni,  Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej. Po prostu.

Zamiast tego nasz regulamin zabrania nabywać nieruchomości członkom Komisji Przetargowej. Komisje powołuje do każdego przetargu z osobna Zarząd. Liczy ona od 3 do 5 osób. Rada Nadzorcza może (ale nie musi) oddelegować do Komisji swojego przedstawiciela. Powoduje to, że Zarząd i Rada Nadzorcza mogą swobodnie nabywać nieruchomości, wystarczy że będą wymieniać się w składzie Komisji Przetargowej.

Na Walnym członkowie domagali informacji o cenach transakcyjnych sprzedanych nieruchomości. Regulaminy nie oferują jednak żadnych mechanizmów kontroli przetargów. Komisja Przetargowa co prawda sporządza z przetargu protokół, ale nie określono nawet zasad na jakich zapozna się z nimi Rada Nadzorcza, a co dopiero członkowie.

Regulamin opisuje procedurę przetargową bardzo szczegółowo, poza jednym detalem, najważniejszym. Mianowicie cenę wywoławczą. Zgodnie z par. 2 ust. 4 pkt. 2  określa się ją stosownie do wartości rynkowej. Jak taką stosowną wartość wyznaczyć nie wiadomo. Będą musieli o tym zdecydować członkowie Komisji według swojego uznania.

Bardzo nie jasno są też określone terminy informowania o przetargach. Ogłoszenie w prasie musi być opublikowane co najmniej 14 dni przez terminem przetargu. Znów pewnie z powodu roztargnienia, zapomniano taki termin określić w przypadku ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej. Jeśli interpretować regulamin dosłownie ogłoszenia te mogą nawet być publikowane po przetargu.

Widać że Regulaminy opracowuje dla Rady Nadzorczej wciąż ta sama osoba, która zupełnie przypadkiem zostawia w nich odpowiednio zakamuflowane furtki dla kombinatorów.

Mimo poważnych uchybień, nowe procedury trzeba ocenić jako krok w dobrym kierunku. Wiemy już na jakich zasadach sprzedawane będą nieruchomości. Pozostaje nam jedynie cierpliwie czekać, aż Zarząd uzgodni sprawę najważniejszą. Co dokładnie ma być sprzedane. I oczekuję że nie będzie tego uzgadniał z Radą Nadzorczą i Syndykiem, tylko z nami, mieszkańcami Spółdzielni.