EMAIL: [email protected]
Relacja z II cześci Walnego Zgromadzenia
« dnia: Lipiec 28, 2017, 01:43:39 am »
25 lipca odbyła się II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Śródmieście. Nie ukrywam, że choć było ono co najmniej równie burzliwe jak pierwsza część, to jednak jego przebieg oceniam znacznie bardziej optymistycznie.

Niewątpliwe sukcesy:

W głosowaniu tajnym większością głosów nowym członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Śródmieście została wybrana pani Ewa Kujawa! Zamieszkała na Piłsudskiego 7 szefowa łódzkiego oddziału FMG International S.A. (doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe), a także członek Komisji Rewizyjnej Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Gratuluje. Bardzo jestem ciekaw jakie rewelacje na temat pracy naszej Spółdzielni ujawni nam za kilka miesięcy, gdy już wdroży się w nową funkcję i zapozna z księgami rachunkowymi.

Uchwała o wynagrodzeniu dla Rady Nadzorczej została odrzucona. Rada będzie nadal wykonywać swoje obowiązki bez wynagrodzenia.

Odwołania byłego prezesa Krzysztofa Diducha od uchwał Rady Nadzorczej pozbawiającej go członkostwa w Spółdzielni zostało przez Walne odrzucone niemal jednomyślnie. Były prezes został pozbawiony członkostwa z powodu zadłużenia czynszowego o wartości 53 763 zł i 4 gr (stan na 31 maja 2017).

Co się nie powiodło:

Niestety zdecydowanym rozgrywającym tej części walnego był radca prawny Jerzy Kurek, podobno bardzo znany w łódzkim środowisku prezesów spółdzielni. Nie wiem ile kosztują jego usługi, ale Zarząd na pewno nie żałuje ani jednej wydanej na niego złotówki.

Przede wszystkim wbrew zapewnieniom z I części, mimo że odwołaliśmy 2 członków Rady, wybory uzupełniające wyłoniły tylko jednego kandydata. Stało się tak z powodu par. 38 ust. 1 statutu:
Cytuj
Rada Nadzorcza składa się z członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat w proporcji jeden członek Rady na każde pełne 150 członków Spółdzielni, według stanu na 31 marca roku, w którym odbywają się wybory. Rada składa się z nie mniej niż trzech członkowi nic więcej niż z dwunastu członków.
Według spółdzielni liczba członków z 31 marca 2017 pozwalała na wybór jedynie jednego kandydata.

Niestety większość bardzo sensowych uchwał, które zgłosili członkowie Spółdzielni, została przekształcona we wnioski. W ogóle nie zostały poddane pod głosowanie. Stało się tak pod wpływem opinii prawnej prawnika Spółdzielni. Twierdził on, że nasz statut zawiera zamkniętą listę uchwał, które może podejmować Walne i uchwały zobowiązujące Zarząd do określonych działań się w niej nie znajdują. Do momentu opublikowania wraz z protokołem Walnego tej opinii, wstrzymam się z merytoryczną oceną.

Wniosek o odwołanie członków Zarządu również nie był poddany głosowaniu.  Ponownie za sprawą obecnego radcy prawnego. Po dłuższej analizie stanu prawnego muszę się zgodzić z jego opinią. Zgodnie z art. 49 par. 4 prawa spółdzielczego:
Cytuj
Walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium (art. 38 § 1 pkt 2), niezależnie od tego, który organ stosownie do postanowień statutu wybiera członków zarządu.
Gdyby nasz statut przyznawał Walnemu uprawnienie do powoływania członków Zarządu, Walne mogło by ich również w każdej chwili odwołać. Niestety statut konsekwentnie przyznaje to uprawnienie Radzie Nadzorczej. Ponieważ na I części udzieliliśmy Zarządowi absolutorium, głosowanie nad odwołaniem było by nie zgodnie z prawem.

Pewnym remedium na ten problem była podjęta pod koniec zgromadzenia próba reasumpcji głosowania nad absolutorium, ale i ona została zablokowana przez prawnika. (Być może ktoś potrafi podać dokładne argumenty, jakie padły w tej sprawie?).

Uchwała Pana Palmy o opublikowanie przez Zarząd przeprosin w związku z przywłaszczeniem przez Spółdzielnie infrastruktury firmy Cosmos została odrzucona przez Walne, podobnie jak uchwała Pana Józefa Rodziewicza o "nieistnieniu spółdzielni śródmieście".

32 Wnioski
Ostatecznie do komisji Wnioskowej zgłoszono 32 wnioski. Szkoda tutaj miejsca na przytoczenie pełnej ich treści, z pewnością będą zawarte w protokole. Niektóre były bardzo rzeczowe i potrzebne, inne całkowicie kuriozalne i zgłoszone chyba tylko dla podgrzania atmosfery dyskusji. Wnioski nie były głosowane. Zostały one przekazane do Zarząd, który zobowiązany jest je w ciągu roku wykonać, lub uzasadnić przyczynę ich nie wykonania. Z wypowiedzi prawnika i Zarządu dało się odczuć, że tych uzasadnień będzie sporo. Osobiście nie wiąże z nimi wielkich nadziei.

Porozumienie z Veolią
Poznaliśmy szczegóły porozumienia Spółdzielni z Veolią (wierzycielem hipotecznym). Zostały one wyjawione przez Zarząd w momencie, gdy czarno na białym udowodniono Zarządowi, że kłamał na pierwszej części Walnego na temat braku planów przeniesienia hipoteki Veolii na Garaż. Zarząd ostatnie przyznał że taki plan był, ale wbrew treści ujawnionej propozycji układowej, Veolia ostatecznie nie zgodziła się na przeniesienie hipoteki z działek 69/169, 69/177 i 73/5 (teren tzw. boiska przed Garażem Wielopoziomowym). Zostanie ona zaspokojona z sumy uzyskanej ze sprzedaży tych działek, a gdyby suma uzyskana ta była za mała pozostałą część Spółdzielnia spłaci jej w 4 ratach. Zrezygnowała natomiast z odsetek od wierzytelności. Informacja ta pochodzi z ust Prezesa Leszczyńskiego. Na razie nie zobaczyliśmy żadnych potwierdzających to dokumentów.

Kilka słów na koniec
Na tej części Walnego od początku do końca Zarząd i Rada Nadzorcza byli w defensywnie. Pokazaliśmy im, że członkowie Spółdzielni nie są motłochem, którym można bezkarnie sterować i nieuchronnie zbliża się moment, w którym to członkowie Spółdzielni wybiorą w pełni niezależny, reprezentujący ich interesy Zarząd i Radę Nadzorczą. Jest jednak zbyt wcześnie by ogłosić już teraz pełne zwycięstwa. Obecne władzę są zdeterminowane by wykorzystać przeciwko członkom każdy kruczek prawny jaki zdołają znaleźć. Jeszcze wiele pracy przed nami.