EMAIL: [email protected]
Regulamin (Nie)Udostępniania Dokumentów SM Śródmieście
« dnia: Lipiec 10, 2017, 09:02:54 pm »
Temat dostępu członków do dokumentów w naszej Spółdzielni jest bardzo ciekawy.
 
Teoretycznie każdy członek może żądać na podstawie art.. 8^1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych następujących dokumentów :
 • statutu,
 • regulaminów,
 • uchwał
 • protokołów obrad organów spółdzielni,
 • kopii protokołów lustracji
 • i przede wszystkim faktur i umów Spółdzielni.

Sprawa wydaje się prosta, ale na Walnym Zgromadzeniu między innymi pan Łukasz Piotrowski zarzucał podczas dyskusji Zarządowi, iż nie wywiązuje się on ze swoich ustawowych obowiązków. Kwestia ta nie była dla mnie do końca przejrzysta, bo wśród uczestników Walnego znalazły się też osoby, które twierdziły, że tego rodzaju dokumenty uzyskały bez problemu. Najnowszy komunikat Spółdzielni pokazuje jednak, że coś musiało być na rzeczy, ponieważ Zarząd przyjął i opublikował Regulamin Udostępniania Dokumentacji Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi.
 
Jego treść jest dość kuriozalna, dlatego pozwolę sobie ją Państwu przybliżyć.
 
Wygoda przede wszystkim
Zgodnie z regulaminem procedura uzyskania kopii dokumentu wygląda następująco:
 
 1. Wypełniamy wniosek i dostarczamy go do Spółdzielni. Wniosek musi być pisemny, ale można go od biedy wysłać pocztą (nie ma obowiązku dostarczenia wniosku osobiście).
 2. Pracownik Spółdzielni wykonuje kopie i sporządza Fakturę za tę usługę. Na tym etapie pracownik może kontaktować się z nami celem doprecyzowania wniosku.
 3. Fakturę trzeba odebrać osobiście w Spółdzielni. Zgodnie z par. 9 ust. 2 pracownik może ją jedynie fizycznie "wręczyć" członkowi. Fakturę należy opłacić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.  Miejmy nadzieję, że można tego dokonać w kasie Spółdzielni, chociaż regulamin o tym nie wspomina.
 4. Uzbrojeni w dowód wpłaty wracamy do Spółdzielni odebrać dokumenty. Dla klientów Poczty Polskiej złe wieści, dokumenty trzeba odebrać osobiście.
 
Z powyższego opisu daje się jasno odczuć, że Regulamin nie sporządzono po to, by zachęcać członków do korzystania ze swoich uprawnień. Wprost przeciwnie. O załatwieniu sprawy chociaż częściowo przez internet nawet nie ma co marzyć. A to bynajmniej nie koniec komplikacji.
 
Członek ma czas, może poczekać
Teoretycznie otrzymujemy kopie dokumentów w ciągu 10 dni. Wgląd do dokumentu w ciągu 7 dni.
 
W praktyce może się to przeciągnąć, jeśli nasz wniosek jest niejasny dla pracownika Spółdzielni, lub jeśli przygotowanie dokumentów wymaga ponadstandardowego nakładu pracy. Jaki nakład jest standardowy regulamin nie precyzuje. Nie wiadomo też jaki czas potrzebuje Spółdzielnia na ponadstandardowe wnioski.
 
A jak to wszystko ma się do statutu Spółdzielni?
Zgodnie z par. 18 ust. 11 Statutu:
 
Cytuj
Zarząd wyznacza termin udostępnienia wskazanych w pisemnym wniosku dokumentów, nie dłuższy jednak niż 14 dni od złożenia wniosku.

Statut przewiduje tylko jeden nie przekraczalny termin 14 dni na udostępnienie dokumentów. Nie ma tu żadnych możliwości przedłużenia go. Zapisy regulaminu sprzeczne ze Statutem nie obowiązują. Jeśli Zarząd nie wypełni swoich obowiązków w statutowym terminie, radzą zawiadamiać o tym prokuraturę.
 
Tanio nie jest
Na pewno uzyskanie kopi dokumentów nie jest tanie. Kosztuje 0,50 gr za stronę, choć Regulamin pozostawia Zarządowi możliwość obniżenia tej opłaty. Koszty mają obejmować wyłącznie rzeczywiste koszty wydania kopii. Być może ktoś kto uzyska kopię w Spółdzielni, pochwali się aktualnym cennikiem, ale podejrzewam, że utrzymujemy z naszych czynszów najdroższe ksero w Łodzi.
 
Co znamienne regulamin w ogóle nie przewiduje możliwości samodzielnego kopiowania dokumentów, chociażby smartphonem. Jest to wygodne i nie generuje dla Spółdzielni żadnych kosztów, a przecież nie o to tutaj chodzi.
 
Spółdzielnia może odmówić
Zgodnie z ustawą o Spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd może odmówić wydania jedynie kopii umów. Wymaga to pisemnego uzasadnienia. Wnioski o każdy inny rodzaj dokumentu muszą zostać rozpatrzony pozytywnie. W przeciwnym wypadku zalecam sporządzenie zawiadomienia do prokuratury z art. 27^3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 
Odmowę udostępnienia dokumentu można zaskarżyć w terminie 7 dni do Sądu Rejestrowego.
 
Ochrona danych osobowych
Zasłanianie się ustawą o ochronie danych osobowych to jedna z ulubionych zagrywek Spółdzielczych krętaczy. Kilkukrotnie  się ona przewija w regulaminie. Sugeruje się nawet, że Spółdzielnia może usuwać z kopii dokumentów dane osobowe i inne najbardziej interesujące nas informacje.
 
Jest to działanie nielegalne i sprzeczne z obowiązującym prawem, ponieważ artykuł 8^1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uprawnia członków Spółdzielni do dostępu do danych osobowych zawartych we wnioskowanych dokumentach. Uprawnienie to wynika wprost z art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Po szczegóły odsyłam do przykładowego artykułu na ten temat:
http://jakchronicinformacje.pl/czy-spoldzielnia-mieszkaniowa-musi-udostepniac-dokumenty-z-danymi-osobowymi-swoim-czlonkom/
 
Regulamin sobie życie sobie
Jest jeszcze jeden warty uwagi zapis w regulaminie. Zgodnie z par. 2 ust. 4 spółdzielnia publikuje na stronie internetowej protokoły obrad organów. Jest to obowiązek wynikający z art.. 8^1 ust. 3. Oznacza to że na stronie internetowej SM Śródmieście powinny się znajdować protokoły obrad Rady Nadzorczej i Zarządu. Konia z rzędem temu kto znajdzie na stronie te dokumenty. Co nasz Zarząd obchodzą jakieś ustawy albo wewnętrzne regulaminy. Skoro Diduch nie publikował, to widać nie trzeba.
 
Jak to powinno wyglądać?
W poważnej, przejrzyście zarządzanej spółdzielni, w XXI wieku dokumenty są skanowane i przechowywane na serwerze. Każdy członek z pomocą indywidualnego konta przegląda, co chce i kiedy chce. Ale to jest oczywiście możliwe jedynie tam, gdzie nie robi się przekrętów na wielką skalę. Gdyby zorganizować w ten sposób dostęp do dokumentów naszej Spółdzielni, dość szybko moglibyśmy odkryć, dlaczego płacimy najwyższe opłaty eksploatacyjne w Łodzi.
 
W mętnej wodzie dobrze ryby łowić
Ktoś kto formułował ten regulamin zadał sobie sporo trudu, ale maksymalnie utrudnić i uprzykrzyć życie członkom Spółdzielni. Przyjęcie go w  tej formie przez Zarząd to kolejny jaskrawy dowód na to, że przejrzystość to ostatnie, na czym zależy Władzom naszej upadłej Spółdzielni.

Pawel

*
Odp: Regulamin (Nie)Udostępniania Dokumentów SM Śródmieście
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 17, 2017, 07:23:10 pm »
Mając przy sobie specjalistę od Informatyki, SM powinna wszystko udostępniać.
Wystarczyłoby nawet udostępnianie tylko do odczytu skanów plików po przez FTP i zrobienie kont dla użytkowników, aby mogli się logować.

Dlaczego tylko dla spółdzielców? Dla każdego, kto płaci jej pieniądze.
Powinien mieć prawo, aby widzieć na co idą pieniądze.

Zrobić dla każdego zainteresowanego dostępy i wszystko udostępniać elektronicznie.

Jeśli wszystko jest legalnie, nie zawyżane FV to czego się obawiać?

Jak ktoś wierzy, że się coś zmieni to jest głupi, lub naiwny....
Tylko powstanie wspólnot i likwidacja SM coś by zmieniło.