EMAIL: [email protected]
Czas przygotować się do Walnego Zgromadzenia
« dnia: Czerwiec 02, 2017, 09:00:52 pm »
Walne zbliża się wielkimi krokami. Mamy już na stronie internetowej Spółdzielni pierwsze uchwały przygotowane przez Radę Nadzorczą, ale wciąż brak formalnego zawiadomienia o samym Walnym.

Poniższy przewodnik to, moim zdaniem, kluczowe informacje, które każdy członek Spółdzielni powinien przed Walnym znać.

Kiedy będzie Walne?
Musi się odbyć do 30 czerwca. Prawo zobowiązuje Zarząd do zorganizowania go w pierwszej połowie roku.

Dość powszechną zagrywką nieuczciwych prezesów jest organizowanie Walnego w ostatnich dniach czerwca, już po zakończeniu roku szkolnego, by przynajmniej część członków wyjechała na zaplanowane urlopy.

Wniosek: NIE PLANUJCIE URLOPÓW NA CZERWIEC.

Jak wygląda informacja o Walnym?
Informacja o walnym musi mieć formę pisemną. Zgodnie z para. 28 ust. 3 Statutu:
Cytuj
Członkowie Spółdzielni są zawiadamiani o czasie, miejscu i porządku obrad oraz o miejscu wyłożenia sprawozdań i projektów uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz o prawie członków do zapoznania się z tymi dokumentami - poprzez wywieszenie ogłoszeń w biurze Spółdzielni i w nieruchomościach należących do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, a także umieszczenie ich na stronie internetowej Spółdzielni.

Czekamy zatem na kartki w gablotach i powiadomienie na stronie.

Powiadomienie powinno pojawić się najpóźniej 21 dni przed Walnym.

Walne odbędzie się w całości czy w częściach?
Statut spółdzielni nie przewiduje możliwości podziału Walnego, więc musi się ono odbyć w całości w jednym miejscu i czasie.

Czy może mnie zastąpić pełnomocnik?
Zgodnie z par. 25 Statutu można ustanowić na Walne pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być pisemne (nie koniecznie notarialne) i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik sam może być członkiem Spółdzielni, ale nie można być pełnomocnikiem więcej niż jednej osoby.  

Kto może zgłaszać projekty uchwał na Walne?
Każdy członek Spółdzielni! Pod warunkiem, że projekt uchwały poprze 10 innych członków Spółdzielni (członków a nie mieszkańców!) i zostanie on zgłoszony najpóźniej do 15 dni przed Walnym. Na termin trzeba bardzo uważać!

Dobrą praktyką jest zdobycie kilku podpisów więcej, na wypadek gdyby ktoś z podpisujących jednak nie był formalnie członkiem Spółdzielni.

Czego może dotyczyć uchwała?
Wszystkiego! Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i nie ma w tej kwestii żadnych ograniczeń.

Najczęstsze uchwały dotyczą:
  • Odwołania członka Rady Nadzorczej
  • Odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej
  • Ustalenie wynagrodzenia dla Zarządu
  • Żądania podjęcie określonych działań przez Zarząd
  • Żądania udostępnienia przez Zarząd jakiegoś rodzaju informacji

Uchwał o odwołanie Zarządu nie trzeba zgłaszać, ponieważ porządek obrad każdego Walne Zgromadzenie zawiera obligatoryjnie głosowanie nad absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu. Jeśli członek Zarządu nie otrzyma absolutorium, Walne głosuje nad jego odwołaniem z zajmowanej funkcji. Jest to jedyna uchwała, jaką może podjąć Walne mimo że nie jest wymieniona w porządku obrad (par. 29 statutu).

Jakie są obowiązki Spółdzielni wobec zgłoszonych projektów uchwał?
Prawo ani Statut nie dają Zarządowi jakiejkolwiek możliwości ingerowania w treść uchwały, lub nie dopuszczenia jej do głosowania.

Zgodnie z par. 28 ust. 5 Statutu
Cytuj
Zarząd zobowiązany jest do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

Zgodnie z par. 27 ust. 9 Statutu
Zarząd ma obowiązek wyłożyć projekty uchwał członków najpóźniej na 14 dni przed Walnym. Oznacza to, że najpóźniej 14 dni przed walnym wszystkie złożone projekty uchwał muszą być wyłożone, czyli dostępne do wglądu dla wszystkich członków spółdzielni. Warto iść do Spółdzielni i wszystko sprawdzić!

Zgodnie z par. 28. ust. 4 Uzupełniony porządek obrad musi być wywieszony w gablotach, siedzibie spółdzielni i na stronie internetowej najpóźniej 7 dni przed Walnym.

Czy mogę zgłosić projekt uchwały dopiero na Walnym?
Niestety nie. Prawo pozwala głosować na Walnym tylko nad tymi uchwałami, które zostały wcześniej ujęte i upublicznione w porządku obrad. Istotne jest tutaj również zgłoszenie ich najpóźniej 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Czy można zgłaszać poprawki do projektów?
Oczywiście. Poprawkę do projektu może zgłosić każdy członek Spółdzielni najpóźniej 3 dni przed Walnym.  Zgłoszenie poprawki nie wymaga podpisów innych członków Spółdzielni.

Poprawki mogą dotyczyć każdej z proponowanych na Walne Uchwał.

Wysokość wynagrodzeń w Spółdzielni
Na koniec jeszcze jeden ważny punkt Statutu związany z Walnym Zgromadzeniem. Zgodnie z art.. 18 ustęp 19:
Cytuj
członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zaznajomienia się z poziomem wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych Spółdzielni w roku ubiegłym najpóźniej w dniu ogłoszenia o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Innymi słowy, od razu po ogłoszeniu terminu Walnego biegniemy do Spółdzielni dowiedzieć się, ile komu tam płacimy :)
A może Zarząd opublikuje tę informację na stronie spółdzielni? Jakoś w to wątpię ;)

Czasu będzie bardzo mało!
W praktyce na zgłoszenie projektów uchwał będziemy mieć prawdopodobnie jedynie 7 dni od momentu ogłoszenia daty i miejsca Walnego Zgromadzenia. To bardzo niewiele czasu, więc zachęcam już teraz do zastanowienia jakiego rodzaju projekty chcemy zgłosić i kto zechce je poprzeć.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2017, 09:15:13 pm wysłana przez Borowiecki »