EMAIL: [email protected]
Spółdzielnia w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP
« dnia: Kwiecień 01, 2017, 11:41:23 pm »
Jak donosi od 29 marca strona Spółdzielni (nie jest to prima aprilis) Zarząd zawarł (w I kwartale, dokładna data nie jest podana) umowę ze Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Jest to największy związek rewizyjny w kraju. Prezesem zarządu związku jest znany pewnie państwu z telewizji i prasy, energiczny obrońca lobby prezesowskiego, Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Jerzy Jankowski. Jest to postać niezwykle barwna i kreatywna. Dość wspomnieć, że w roku 1999 oskarżono go o plagiat i odebrano tytuł doktora prawa.

Co oznacza dla nas przynależność do Związku Rewizyjnego?

Teoretycznie dużo dobra:
  • Związek Rewizyjny może dla nas zorganizować Walne Zgromadzenie, gdyby uchylał się od tego Zarząd.
  • Spółdzielnia powinna być poddana kontroli (lustracji) przez związek co najmniej raz na 3 lata.
  • Lustracji spółdzielni może zażądać Walne Zgromadzenie, 1/5 członków, a nawet minister Infrastruktury, jeśli w spółdzielni dojdzie do łamania prawa (warto więc go o łamaniu prawa zawiadamiać).
  • Związek może teoretycznie postawić spółdzielnie "rażąco i uporczywie naruszającą prawo" w stan likwidacji, ale nigdzie nie spotkałem się z przypadkiem skorzystania z tego prawa.

Na czym polega lustracja?
Pozwolę sobie zacytować przepisy prawa Spółdzielczego:
Cytuj
§ 21. Celem lustracji jest:
1) sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu;
2) zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków;
3) kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych;
4) wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni;
5) udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni.

Warto pamiętać, że Zarząd zobowiązany jest przedstawić członkowi Spółdzielni na jego żądanie protokół z lustracji, wnioski polustracyjne i informacje o ich realizacji. Być może ktoś z Państwa już korzystał z tego prawa w naszej spółdzielni?

Jak to wszystko wygląda w praktyce?

Niestety praktyka nie jest tak różowa.

Przede wszystkim związki rewizyjne tworzone są przez same spółdzielnie i nie są przez nikogo kontrolowane. Podobnie  lustratorzy są mianowani przez związek i tylko przed nim odpowiadają za swoją pracę. Zwykle lustratorami w spółdzielniach są prezesi, lub pracownicy innych Spółdzielni. Łatwo się domyśleć jak wyrozumiałe są tego rodzaju "wzajemne" kontrole.

Lektura sprawozdania Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z lat 2009-2013 (link na końcu) daje nam dobry obraz tego jakie owoce przynoszą lustrację. Okazuje się, że wszystkie zrzeszone spółdzielnie, bez wyjątku, poddają się lustracji (za unikanie lustracji grozi odpowiedzialność karna). Lustratorzy są pozornie bardzo czujni. Na 854 lustracji tylko w 49 przypadkach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Jednocześnie w żadnym przypadku nie skierowano zawiadomień do prokuratury. Co ciekawe odwrotna sytuacja (prokuratura zażądała protokołów lustracyjnych) miała miejsce 39 razy.

Związek rozpatrywał wiele skarg od członków spółdzielni. Pozwolę sobie zacytować sprawozdanie Związku w tej kwestii:

Cytuj
Doświadczenia wyniesione z badań lustracyjnych wskazują, że wiele skarg członków na działalność spółdzielni wynikało z:
  • braku właściwego, pełnego przepływu informacji między organami spółdzielni i ich członkami,
  • nieznajomości przez członków spółdzielni podstawowych praw i obowiązków, co ograniczało ich możliwości uczestniczenia w zarządzaniu spółdzielnią zagwarantowane Prawem spółdzielczym i statutem

Nierzadko zjawiska te rodziły domniemania członków o tym, że są oni oszukiwani i skutkowały tworzeniem różnych nieformalnych grup inicjatywnych. W dużej części spraw, badania lustracyjne nie potwierdziły zarzutów podnoszonych przez członków jednak wyniki tych badań niejednokrotnie nie były przez nich akceptowane …

Oznacza to że w małej części spraw, badania lustracyjne potwierdziły zarzuty spółdzielców, ale wszystko to nie brzmi zbyt zachęcająco.

Niestety z lektury sprawozdania wyłania się dość przykry obraz związku, który zamiast koncertować się na działaniach kontrolnych, głównym przedmiotem swojej działalności uczynił lobbowanie i propagandę przeciwko jakimkolwiek zmianom prawnym godzącym w interesy prezesów spółdzielni mieszkaniowych. Sprawozdanie większość miejsca poświęca relacji na ten temat.

Ile to wszystko nas kosztuje?

Niestety całkiem niemało. Oczywiście Zarząd naszej Spółdzielni w myśl zasady "Im mniej wiesz o Spółdzielni, tym później się wyodrębnisz", nie ujawnia szczegółów umowy ze Związkiem, ale znów z pomocą przychodzi nam sprawozdanie Związku.

Przede wszystkim Spółdzielnia zobowiązana jest płacić roczną składkę za samo przynależenie do związku. Składka ta wynosi średnio 3 zł rocznie od każdego lokalu.

Lustracja jest odpłatnym całkowicie oddzielnie i kosztuje bagatela średnio 4 zł od każdego lokalu rocznie.

Dokonajmy szybkiej kalkulacji, przy założeniu, że spółdzielnia posiada około 2000 lokali (w 2014 było ich 2403) rocznie płacimy: 2000 x (4+3) = 14000 zł

Związek w roku 2012 z 495 spółdzielni zebrał ponad 5 mln złotych, przy kosztach na poziomie 4,6 mln.

Mam dziwne przeczucie, że są w kraju znacznie tańsze związki rewizyjne, ale biorąc pod uwagę historię naszej Spółdzielni rozumiem przyczyny, dla których Zarząd wybrał akurat ten Związek.

Jerzy Jankowski o SM Sródmieście

Na koniec zachęcam do obejrzenia program TVP Chodzi o pieniądze z 17 paździenika 2016, w którym Jerzy Jankowski wypowiada na temat nieprawidłowości w naszej spółdzielni  (wypowiedź od 22:30):
http://vod.tvp.pl/27371639/17102016

I link do sprawozdania Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z lat 2009-2013:
http://www.sm-gniezno.pl/data/download/SPRAWOZDANIE%20ZARZ%C4%84DU%20ZRSMRP.docx
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 01, 2017, 11:50:07 pm wysłana przez Borowiecki »